Anmälan: informationsträff LEA 

ÅRE FJÄLLSÄTRA • 29 NOVEMBER 18:00–20:00

Fyll i dina uppgifter för att medverka i informationsträffen om Lokalekonomisk analys för Undersåker och Södra Årefjällen. Läs mer om träffen och LEA-arbetet här nedanför.

Ingen spam, bara relevant info och nyheter om Undersåker och Södra Årefjällen.

Vad innebär en lokalekonomisk analys för Undersåker och Södra Årefjällen?

 

Den lokalekonomiska analysen är ytterligare ett steg för att samla in fler röster om hur vi vill att Undersåker och Södra Årefjällen ska utvecklas. Den kommer att ge oss ett gediget underlag för att veta hur vi vill utveckla vår bygd på kort och lång sikt, och hur vi kan göra det på ett hållbart sätt.

På måndagens möte kommer vi att bilda den arbetsgrupp som kommer att genomföra analysen. Till vår hjälp har vi Pelle Persson från Coompanion som kommer att berätta hur en lokalekonomisk analys går till och hur vi kan lägga upp vårt arbete. Du är varmt välkommen om du vill veta mer och om du är intresserad av att bidra.

Till arbetsgruppen behöver vi dig som känner dig träffad av något av följande:

  • Kan analysera statistik
  • Har kunskap om bygdens natur, kultur och historia
  • Har bra lokalkännedom och ett stort nätverk i byn
  • Har kunskap om samhällsutveckling, klimat, hållbarhet och ekonomi
  • Är entreprenör/företagare i området
  • Har ett aktivt engagemang för bygdens utveckling

Vill du veta mer om vad en LEA är och hur den går till? Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

LEA-arbetet sker med hjälp av Småstöd från Leader.