Välkommen till
Dialog Undersåker!

Undersåker och Södra Årefjällen växer så att det knakar och vi får allt fler besökare året runt. Åre kommun ska ta fram ett nytt planprogram som möter morgondagens behov, men de kan inte göra det utan vår hjälp. Med DIALOG UNDERSÅKER vill vi samla oss som bor och är verksamma i området för att få svar på aktuella frågor och prata om hur vi vill att framtidens Undersåker och Södra Årefjällen ska se ut.

Lokalekonomisk analys för Undersåker och Södra Årefjällen

Åre Fjällsätra • 29 november kl. 18–20

Fram till sommaren 2022 kommer vi att göra en lokalekonomisk analys (LEA) för Undersåker och Södra Årefjällen baserad på statistik från SCB. Nu söker vi personer som vill engagera sig i processen.

Måndagen den 29 november bjuder vi in dig som är intresserad av att medverka och vill höra mer om vad arbetet innebär.

I LEA-processen kommer vi att ha ett antal arbetsmöten, analysera statistiken, bjuda in till öppna möten och sammanställa en rapport som vi kan använda som underlag i vår fortsatta dialog om områdets utveckling.

Anmäl dig

Nytt nätverk för företagare

25 november kl. 9–10 hos Åre Produktion

Vi är många företagare som både påverkas av och vill påverka utvecklingen i området. Därför startar Dialog Undersåker nu ett företagarnätverk.

Tanken är att vi ses hos varandra med jämna mellanrum och pratar om sådant som är viktigt för oss nu och på sikt. Första gången ses vi hos Thomas Olsson på Åre Produktion, torsdagen den 25 november kl 9:00. Alla typer av företag är välkomna – stora som små!

Anmäl ditt intresse i formuläret här nedanför.

Hitta till Åre Produktion

Håll kontakten

Vi vill ha en dialog med dig som bor och verkar i området om hur Undersåker och Södra Årefjällen bör utvecklas. Här samlar vi in dina frågor och synpunkter för att veta hur vi ska gå vidare i processen. Lämna dina svar här.

Ingen spam, bara relevant info och nyheter om Undersåker och Södra Årefjällen.

Inspelning från Åre Fjällsätra 5 oktober 2021

Den 5 oktober 2021 hade vi vårt första möte på Åre Fjällsätra då representanter från Åre kommun berättade om tomter och byggnation, vatten och avlopp, tillfartsvägar och trafik, leder och gångvägar samt planerna för byns byggnader. Här nedanför kan du se en inspelning från kvällen.

 

Vad händer i projektet?

Under hösten 2021 håller vi på och planerar hur projektet ska organiseras och drivas vidare. Vi har fått medel från Leader för att göra en så kallad lokalekonomisk analys (LEA) och söker ytterligare medel för att aktivt kunna driva processen framåt och organisera fler träffar, workshops, samtal och mötesplatser så att vi kan utforma vårt framtida Undersåker och Södra Årefjällen tillsammans.

Anmäl dig i formuläret här ovanför om du vill få information om projektet och bli inbjuden till kommande träffar och workshops.

 

DIALOG UNDERSÅKER (DU!) är ett initiativ av Olle Sundemo, Per-Ivar Persson, Shideh Shaygan, Thomas Olsson och Åsa Richardsson som är boende och verksamma i området samt Ulf Halleryd från Åre kommun, med stöd av Södra Årefjällen ekonomisk förening. DU! är en process som kommer att pågå under ett antal år där vi vill involvera alla som berörs av områdets utveckling. Det kommer vi att göra dels genom att bilda ett företagarnätverk, dels genom fortsatta informationsträffar, dialogmöten och andra aktiviteter dit såväl boende som företagare kommer att bjudas in. Vi håller på att upprätta en hemsida där vi kommer att informera om processen och ge svar på aktuella frågor kring områdets utveckling.